ติดต่อเรา

สำนักข่าว NnewsThai.com
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 357/7  ถ.นวมินทร์ 70  แขวงคลองกุ่ม  กทม. โทร. 080-5082371
สำนักงานสาขา เลขที่ 116/33 หมู่ 5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ผู้อำนวยการ นายมณฑวรรษ ทองอยู่
ทนายความที่ปรึกษา นายณัฐวัฒน์ ประพันธ์พัฒน์