พิธีกรรมปั้นพ่อเมฆแม่ฝนหรือชาวลับแลเรียกว่า”ก่ออีเมฆอีฝน”

หุ่นโปรแกรมดิน พ่อเมฆ-แม่ฝน พิธีกรรมขอฝนบนฟ้า เช่นเดียวกับ แห่นางแมว ของชาวบ้านลับแล การปั้นหุ่นดิน “พ่อเมฆแม่ฝน” เป็นพิธีกรรมหนึ่งของชาวลับแลง(ลับแล)ที่มีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะชาวบ้านต้นเกลือ ม. ๔ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์โดยจะจัดทำขึ้นในช่วงเดือน ๖ ของทุกปี(จะถือวันคี่ไม่ใช้วันคู่)ถือเป็นพิธีกรรมที่บอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่า ถึงวันเวลาแห่งฤดูฝน ที่จะตกลงมาสู่เรือกสวนนาไร่

สถานที่ประกอบพิธีกรรม จะจัดขึ้นที่บริเวณทางแยกเขาสวนห้วยผักหละ ขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรม ชาวบ้านจะนำดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องเซ่้น อาหารหวานคาว มาถวายแก่พระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นเป็นการขอขมาในสิ่งที่หากได้กระทำล่วงเกิน และเป็นโอกาสขอพรเพื่อให้ช่วยปกปักรักษา เรือกสวนไร่่นาของคนในหมู่บ้าน ขอให้มีผลผลิตที่งอกงาม มีน้ำท่าบริบูรณ์ หลังจากนั้น ชาวบ้านจะนำดินเหนียว มาขึ้นรูป ปั้นเป็นหุ่นดินชายหนุ่มกับหญิงสาว ในลักษณะเปลือยกาย นอนเหยียดขนานไปกับพื้น โดยกลุ่มชาวบ้าน ก็จะมาฟ้อนรำอยู่รอบๆหุ่นทั้งสอง ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของพิธีกรรม.

พัทธ์ธีรา เวียงแก้ว/ข่าว.อุตรดิตถ์