” พิธีเปิดการตรวจสอบและการแข่งขัน ชป.นทล.(12นาย) ของทภ.3 ประจำปี 2561 “

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วย พลตรีสุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจสอบการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหาร ขนาดเล็ก (12 นาย) ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 ณ สนามหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตามนโยบายของกองทัพบกให้หน่วยกองทัพภาคได้ดำเนินการเสริมสร้างชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม -4 มิถุนายน 2561

 

เป็นการฝึกทดสอบสภาพความแข็งแกร่งความทรหดอดทนของกำลังพลการขยายผลให้หน่วย มีชุดปฏิบัติการ หน่วยทหารขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างหน่วยทหารขนาดเล็กในหน่วยรบ หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลเกิดความชำนาญจากการฝึก และ สามารถนำไปพัฒนาสู่การปฏิบัติงานเป็นบุคคลและเป็นหน่วยในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนการจัดกำลังพลเข้ารับการแข่งขันนั้นจะจากกองพันทหารราบ และกองพันทหารม้าหน่วยละ 1 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 18 ชุดปฏิบัติการ มีจำนวนทหารเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 246 นาย โดยใช้สถานที่ในการแข่งขันคือค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีคณะกรรมการสถานี/กิจเฉพาะ จัดจากกองพลทหารราบที่ 4 ,กองพลทหารราบที่ 7, กองพลทหารม้าที่ 1 และกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 และมีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นหัวหน้ากรรมการมาตรฐานกลาง การตรวจสอบและการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบขีดความสามารถเป็นหน่วย 4 สถานี ประกอบด้วย การตรวจสภาพความพร้อมการปฏิบัติในพื้นที่รวมพล , การทดสอบในสนามชุดปฏิบัติการรบ , การทดสอบความรู้วามสามารถเป็นบุคคล , การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีด้วยกระสุนจริง ขั้นตอนที่ 2 เป็นการทดสอบการปฏิบัติการ ทางยุทธวิธี 96 ชั่วโมงจำนวน 7 กิจเฉพาะ ดังนี้ การปฏิบัติต่อที่หมายโดยการตีโฉบฉวย , การซุ่มโจมตีขบวนยานพานะ , การร้องขอปืนใหญ่การเคลื่อนย้ายท่าอากาศยาน , การสลายแหล่งซ่องสุมกำลังผู้ก่อเหตุรุนแรง , การตีโฉบฉวยต่อกลุ่มที่หมายทำลายแหล่งผลิตยาเสพติด , การพนมพยาบาลและการส่งกลับ

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวให้โอวาทว่า เราเป็นทหารมีหน้าที่ปกป้อง อธิปไตยเราต้องพร้อมตลอดเวลา การที่จะให้หน่วยพร้อมได้ บุคคลต้องพร้อมก่อน พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน คือ Smart Man เมื่อร่างกายของแต่ละบุคคลพร้อมแล้วมาศึกษาดูตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งต้องเชี่ยวชาญตามตำแหน่งนั้นด้วย และทุกคนต้องทดแทนตำแหน่งกันได้ การเป็นทีมเวิร์คสำคัญที่สุด ” ถ้าผ่านการทดสอบแล้วความภาคภูมิใจจากการเป็นทหารจะอยู่ในหัวใจตราบนานเท่านาน ให้แสดงขีดความสามารถให้ดีที่สุด ” ทั้งนี้ผู้เข้ารับการตรวจสอบและแข่งขันทุกนาย จะต้องอยู่ในระเบียบวินัยและปฏิบัติตามระเบียบการตรวจสอบและแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก (12 นาย) ของกองทัพภาคที่ 3 อย่างเคร่งครัด.

พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล / ข่าว ลำปาง