“พ่อเมืองอุตรดิตถ์ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์”

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกำชับจัดจุดตรวจครอบคลุม 9 อำเภอ ด่านชุมชนทั้ง 519 หมู่บ้าน ปฏิบัติการเข้มข้นตลอด 7 วันระวังอันตราย

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก โดยมี พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์การการกุศล สมาชิก อส. สมาชิก อปพร. เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน และเดินทางไปเปิดศูนย์ปฏิบัติการด่านชุมชนเทศบาลตำบลท่าเสา ที่ศาลากลางบ้านหนองคำฮ้อย ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ จะมีผู้เดินทางผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจำนวนมาก เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นเส้นทางผ่านขึ้นสู่ภาคเหนือตอนบน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องทำงานกันอย่างเข้มข้น ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความสะดวก และการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะช่วง 7 วันระวังอันตราย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายนนี้ โดยได้จัดตั้งจุดตรวจหลักจำนวน 18 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอ ตั้งจุดอำนวยความสะดวกและความปอลดภัยบนถนนสายหลัก ทางหลวงหลายเลข 11 และทางหลวงอื่นๆ รวม 10 แห่ง และที่สำคัญที่สุดคือด่านชุมชนทุกหมู่บ้านทั้ง 519 หมู่บ้าน เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายรอง ในชุมชน ตำบล หมู่บ้าน จึงกำชับให้ตรวจตราพฤติกรรมการขับขี่ให้มีความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด.

 

พัทธีรา เวียงแก้ว./ข่าว.อุตรดิตถ์