อู้คำเมือง แต่งเมือง กิ๋นเมือง ลือเลื่องน้ำใจ ปี๋ใหม่เมือง ที่หนองบัวพระเจ้าหลวง เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดยิ่งใหญ่ ใช้เงบประมาณ 200,000 บาท คาดมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 คน.

เมื่อ วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ ข่วงกิจกรรมหนองบัวพระเจ้าหลาง เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยนายชุติพนธ์ หรือ เฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ แถลงข่าวการ จัดงานกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องน้ำใจ๋ แต่งชุดไทยมาแอ๋ว หนองบัวพระเจ้าหลวง ภายในวานมีการ จัดนิทรรศการงานปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่ เน้นการแต่งกายแบบด้วยชุดล้านนา ชุดพื้นเมืองที่สวยงาม (ไม่แพ้แม่นาง การะเกด) โดยทางชมรมวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนนายชุติพนธ์ หรือ เฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เผยว่าสืบเนื่อง จากทางชมรมวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ ได้มีการจัดการประชุมในเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนของทางชมรม วัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ โครงการ อู้คำเมือง แต่งกายเมือง ลือเลื่องน้ำใจ โครงการปีใหม่ วันพญาวัน รวมทั้ง รูปแบบสัญญาลักษณ์ ของชมรม วัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์และแผนของชมรมวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ เป็นแนวทางในการ ทำงานให้บรรลุจุดประสงค์ของชมรมฯ มีการเพิ่มโครงการ อู้เมือง แต่งเมือง กิ๋นเมือง ลือเลื่องน้ำใจ และการจัด ทำการประชาสัมพันธ์ “งานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องน้ำใจ๋ แต่งชุดไทย มาแอ๋ว หนองบัวพระเจ้าหลวง” ในวันที่ 13 เมษายน 2561 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้กล่าวอีกว่า ทางเทศบาลตำบลเชิงดอย ซึ่งได้รับการประสานความร่วมมือกับชมรมวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องน้ำใจ๋แต่งชุดไทยมาแอ๋วหนองบัวพระเจ้าหลวง ได้มีกำหนดจัดงานกิจกรรม ดังกล่าวขึ้น โดยผู้เข้ามาร่วมงานจะต้อง เน้นการ แต่งกายพื้นเมืองเป็น สัญญาลักษณ์แบบล้านนา โดยในวันที่ 13 เมษายน 2561 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จะมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีขบวน แห่เครื่องสักการะดำหัวเคลื่อนสู่ลานกิจกรรม มีพิธีฮ้องขวัญล้านนา ผู้ใหญ่ที่เคารพ พิธีรดน้ำดำหัวป้ออุ้ย แม่อุ้ย พิธีบรวงสรวง พญานาค ฟ้อนบูชาพญานาค ฟ้อน ดอยสะเก็ดเพชรล้านนา ของกลุ่ม สตรีแม่บ้าน ตำบลเชิงดอย จำนวนกว่า 100 คน การแสดงบนเวที ฟ้อนตำนาน สืบสานบ้านร้องขี้เหล็ก การฟ้อนไทลื้อ การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน กลองปู่จา การแข่งขันประกวดลาบเมือง การแสดง จากชมรมรักสุนทราภรณ์ การแข่งขัน กิ๋นบ่ะเต้า (แตงโม) และการทอดผ้าป่า สามัคคีทั้งนี้ในวันสงกรานต์ หรือ ประเพณีปี๋ใหม่ ลื่อเลืองน้ำใจ๋ แต่งชุดไทย มาแอ๋วหนองบัวพระเจ้าหลวง ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรม หนองบัวพระเจ้าหลวง ได้รับความ ร่วมมือจากชมรมวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ให้การสนับสนุน ในงานจะมีนิทรรศการ วันสังขารล่อง / วันเนาว์ / วันพญาวัน / วันปากปี๋ มีการประกวดแต่งกายชุดไทย ชุดพื้นเมือง ที่โดดเด่น สืบสานฮีตเก่า ดื่น้ำผึ้ง อ้อพญา / การสีเทียน / แป๋งตุง โดยกลุ่มผู้สูงอายุตำบลเชิงดอย และ โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย การแป๋งตุง ปักเจดีย์ทราย ถวายเป็นพุทธบูชา จึงอยากเชิญผู้สนใจมาร่วมงานวันสงกรานต์ หรือ “ประเพณีปี๋ใหม่ ลือเลืองน้ำใจ๋ แต่งชุดไทยมาแอ๋วหนองบัวพระเจ้าหลวง” ในวันที่ 13 เมษายน 2561

สำหรับการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ หรือ ประเพณีปี๋ใหม่ ลื่อเลืองน้ำใจ๋ แต่งชุดไทย มาแอ๋วหนองบัวพระเจ้าหลวง ทางเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ใช้งบประมาณจำนวน 200,000 บาท ได้มีการจัดวางแผนสถานที่จอดรถยนต์ไว้ให้ประชาชนที่มาร่วมงานจำนวน 6 ไร่ คาดว่าจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ซึ่งเทศบาลตำบลเชิงดอยได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่.

นิวัตร ธาตุอินจันทร์/ข่าว.เชียงใหม่