ชาวบ้าน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ แห่ร่วมประเพณีทอดแหจับปลา.

ชาวบ้าน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ แห่ร่วมประเพณีทอดแหจับปลา หลังน้ำบึงทับกระดานลดลง เผยจัดขึ้นทุกๆ 2 ปีช่วงเดือนเม.ย. ก่อนหน้าสงกรานต์ 1-2 วัน สร้างรายได้ให้หมู่บ้าน“

บึงทับกระดาน” ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ตั้งของสวนสาธารณะบึงทับกระดาน มีศาลาพักผ่อน ศาลากลางน้ำ สวนสุขภาพ และสวนหย่อม ซึ่งหนึ่งไฮไลท์ที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี คือ ประเพณีทอดแหบึงทับกระดาน เป็นกิจกรรมที่ชาวตำบลวังแดงได้สืบทอดมานาน เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจับปล่าในช่วงน้ำลดเดือนเมษายน ต่างให้ความสนใจกันอย่างคับคั่ง โดยจัดก่อนวันสงกรานต์ 1-2 วัน

ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นตรงกับวันที่ 11 เม.ย. นอกจากนี้เมื่อถึงช่วงฤดูฝน คณะกรรมการประมงหมู่บ้านจะปล่อยปลาลงในบึง และปล่อยให้ปลาเจริญเติบโตตามธรามชาติ เป็นเวลา 2 ปี เมื่อถึงช่วงเดือนเมษายน ก็จะเปิดให้ชาวบ้านจับปลา ซึ่งถือเป็นการหารายได้ให้กับหมู่บ้านทางหนึ่ง และประชาชนยังได้ปลาอุดมไปด้วยโปรตีน ไว้รับประทานและนำไปขายต่อได้อีกด้วย.

พัทธ์ธีรา เวียงแก้ว/ข่าว.อุตรดิตถ์