พะเยา-เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยรับเทศกาลสงกรานต์ 61.

จังหวัดพะเยา โดยแขวงการทางพะเยา แขวงทางหลวงชนบท เปิดศูนย์อำนวยการบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่นักงานป้องกันบรรเทาจังหวัดพะเยา ปล่อยแถวรถบริการรณรงค์ความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์

 


นายปจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกันเปิดศูนย์อำนวยการจราจรทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ทางแขวงการทางพะเยา ร่วมกับทางหลวงชนบทพะเยา ตำรวจทางหลวงพะเยา สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จัดขึ้นที่บริเวณถนนพหลโยธิน หน้าสถานีตำรวจทางหลวงพะเยา 5 เพื่อเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะเปิดให้บริการเต็มเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 เมษายน 2560 โดยเป็นจุดบริการให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรไปมาได้เป็นจุดพักผ่อน และตรวจเช็คสภาพรถในระหว่างเดินทาง ซึ่งจะมีนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา วิชาแผนกช่างยนต์ให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อลดอุบัติเหตุ รองรับความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจตรวจสภาพรถก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยนายปจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า ขณะนี้ศูนย์บริการของจังหวัดจำนวน 18 จุดมีความพร้อมที่จะให้บริการกับผู้เดินทางให้เกิดความปลอดภัย ในช่วงเทศกาล สงกรานต์และทางจังหวัดยังมุ่งเน้นให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามกฎจราจร รวมทั้งเข้มมาตรการการกระทำผิดกฎจราจร โดยเฉพาะมาตรการเมาไม่ขับ ซึ่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเฉียบขาดเพื่อให้การเดินทางเกิดความปลอดภัย และมีความสุขกับการท่องเที่ยวเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี

พรรณณีย์ มูลเทศ/ข่าว.พะเยา