กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก.

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ จัด กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความสำคัญ จัดกิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 13-15เมษายน 2561 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยภายในงานจัดให้มีการจัดแสดงข่วงวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีล้านนามีการจัดกิจกรรมการประกวด เครื่องสักการะล้านนา กิจกรรมสาธิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น กาดหมั้วอาหารพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

ซึ่งการจัดกิจกรรมกิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 ในครั้งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมงานเป็นอันมาก ทำให้บรรยากาศทั่วไปภายในลานกิจกรรมข่วงประตูท่าแพเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน.

นิวัตร ธาตุอินจันทร์ / ข่าว.เชียงใหม่