สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวนครลำปางร่วมพิธีเคารพสักการะ”จุ๋มสลี๋ ปี๋ใหม่เมือง” รดน้ำดำเกล้าผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ.

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง.
โดยคุณประยูร แก้วเดียว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และนายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง พร้อมด้วย ประธานที่ปรึกษา สมาชิก คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง
ร่วมพิธี เคารพ สักการะ “จุ๋มสลี๋ ปี๋ใหม่เมือง” รดน้ำ ดำเกล้า ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ พณฯท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง เพื่อแสดงความเคารพนับถือและรับคำอวยพร เนื่องในวโรกาส “จุ๋มสลี๋ ปี๋ใหม่เมือง” ที่บ้านโล่ห์สุนทร บ้านกลางทุ่ง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. ที่ผ่านมา.

ขอขอบคุณภาพข่าว.สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง.