ฟ้องด้วยภาพ !!! ชาวบ้านโวยนี่..น้ำประปา หรือ น้ำสนิม

ที่บ้านหนองคันธมาศตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เวลาประมาณ07.45 นของวันที่10มีนาคม2561ที่ท่านเห็นอยู่นี้คือน้ำที่เปิดออกมาจากท่อประปาของเทศบาลตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ขอฝากถึงท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารท้องถิ่นเพื่อประชาชนในพื้นที่ขอให้เล็งเห็นถึงความสะอาดและปลอดภัยของผู้บริโภคเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้พึ่งจะเกิดแต่เกิดมานานแล้วและเกิดมาหลายครั้งแล้วทำไมพวกท่านเพิกเฉยมิได้แดดแก้ไขทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ของท่านได้รับความเดือดร้อนอยากให้ผู้ที่รับผิดชอบในเขตของบ้านเกาะหมู่ 5อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ลงมารับรู้ถึงความเดือดร้อนและรีบแก้ไขจะเป็นพระคุณอย่างสูงหากท่านผู้บริหารตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่สามารถแก้ไขได้ก็ขอให้หน่วยงานที่มีความสามารถมากกว่าท่านเข้ามาแก้ไขแทนขอบคุณครับ