ชาวสะเอียบสุดปลื้ม!!คณะทำงานอาจารย์ยักษ์ เปิดงาน“โครงการจอบสามัคคีพื้นวิถีกสิกรรมลุ่มน้ำยม”

อาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตร เตรียมมาลงพื้นที่บ้านปางมะโอตามกำหนดการเดิม แต่จู่ๆ งดลงพื้นที่เป็นการด่วน หลังมือมืดเผารถและยิงพระวัดปางมะโอ โดยส่งคณะทำงานลงพื้นที่ ต.สะเอียบ เปิดงาน “โครงการจอบสามัคคีพื้นวิถีกสิกรรมลุ่มน้ำยม” แทน

ตามที่ พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “โครงการจอบสามัคคีพื้นวิถีกสิกรรมในลุ่มน้ำยมพัฒนาเกษตรกรพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา โคกนาหนองตมโมเดลสะเอียบ” ณ.แปลงของนายบุญช่วย สาทุ่ง เกษตรกรต้นแบบ “บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัยรอง ผอ.รมน.จังหวัดพ.ร. (ท)นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอสอง นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบและข้าราชการทุกภาคในจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ

 

ทั้งนี้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับคณะฯ และมีนายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประธานกล่าวเปิดงาน โครงการจอบสามัคคีพื้นวิถีกสิกรรมลุ่มน้ำยม พัฒนาเกษตรกร และพัฒนากสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา โคกนาหนองตมโมเดลสะเอียบ” ณ.แปลงของนายบุญช่วย สาทุ่ง เกษตรกรต้นแบบ “บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จากทางคณะฯได้ขึ้นรถอีแต๋น เยี่ยมชมฐานแปลงต้นแบบทั้ง ๗ ฐาน ทั้งการลงจอบสามัคคี ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก และร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก นายบุญช่วย สาทุ่ง เกษตรกรต้นแบบ “บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่ กล่าวว่า ตนเองได้เข้าร่วมโครงการของอาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ มาหลายครั้ง เห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดียั่งยืนแน่นอน จึงมาทำในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง.

ธีรพงษ์ ธงออน/ข่าว.แพร่