กองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ร่วม ป.ป.ส.ภ.5 ติดตามการขับเคลื่อนงานฯ ผลักดันเพื่อพัฒนาให้มั่นคงยั่งยืน.

โครงการประชุมอำนวยการและติดตามการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบนและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมืองเชียงใหม่

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ. เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดการประชุม อำนวยการและติดตามการขับเคลื่อนงาน กองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือ ตอนบน ครั้งที่ 3 โดย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบนและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 โดยมี นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานกองทุน แม่ของแผ่นดิน จ.เชียงใหม่ และ ประธานกองทุนแม่ของ แผ่นดินภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย น.ส.สุกัญญา ใหญ่วงศ์ ผู้อำนวยการ ส่วนประสานพื้นที่ฯ ตัวแทน นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ. ปปส 5 และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.พะเยา, จ.แพร่, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.น่าน, ลำปาง, จ.เชียงรายและจ.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเพื่ออำนวยการ และ ติดตามการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบนในการประชุมครั้งนี้

โดยในวันนี้มีการประชุมอำนวยการและติดตามการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบนไปแล้วจำนวน 1 ครั้งที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาและครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ โดยในที่ประชุมมีการประชุมสรุปผลการมอบพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับต้นกล้าในปี 2561 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อิมแพคเมืองทอง จังหวัดนนทบุรี โดยในภาค 5 มี หมู่บ้านต้นกล้าฯ จำนวน 116 หมู่บ้าน ที่ได้เข้ารับ พระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของ แผ่นดิน และได้จัดให้มีโครงการ ฝึกอบรมครูอาสาป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่จ.เชียงใหม่ เพื่อ ขยายผลไปยังหมู่บ้านชุมชนเพื่อในการจัดตั้งจิตอาสาในพื้นที่ต่อไป

และในการประชุมเพื่อการติดตามการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบนในครั้งที่ 3 ณ จ.เชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ได้รายงานการดำเนินการ ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2561 รายงานผลตามงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน และประชุมการ จัดทำแผนกิจกรรมขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดในปี 62 หลังจากนั้นได้เข้าประชุมเพื่อการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านหนองปลามันหมู่ 2 ต. ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง/ข่าว.เชียงใหม่