ลำพูนจัด”สภากาแฟ” ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61 เวลา 07.30 น. พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) พร้อม หน.ส่วนราชการ และส่วนปกครองท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 12/2561 ณ บริเวณโบราณสถานกู่ช้าง – กู่ม้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธานฯ จัดขึ้นโดย ทกจ./กกท./สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นเจ้าภาพฯ

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการสำหรับภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ  และในครั้งนี้มีผู้มาร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าว nnewsthai จังหวัดลำพูน //  รายงาน

ภาพนิ่งจาก กอ.รมน.จังหวัด ล.พ.