กอ.รมน.ลำพูนเข้าพบเพื่ออวยพรรับราชการตำแหน่งของผบก.ภ.จว.ลำพูนเป็นผบก.ภ.จว.พะเยา.

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 61. เวลา 09.30 น. กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เข้าพบ พล.ต.ต. อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ลำพูน ในวาระที่ต้องเดินทางไปรับราชการในตำแหน่งใหม่ (ผบก.ภ.จว.พะเยา) ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 บก.ภ.จว.ลำพูน หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ลำพูน นั้น ได้สร้างคุณประโยชน์แก่จังหวัดลำพูนมากมาย ทั้งด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังได้สนับสนุนกิจกรรมด้านมวลชนที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ มากมายเช่นกัน ถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของจังหวัดลำพูนมาโดยตลอด

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ในฐานะผู้คอยประสานการปฏิบัติงานมาโดยตลอด จึงได้ขอเข้าพบเพื่ออวยพรให้การเดินทางไปรับราชการในตำแหน่งใหม่ของท่าน ให้เป็นไปด้วยความเจริญก้าวหน้า เป็นที่รักแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน พร้อมมอบของที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย และจะได้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ท่านได้แนะนำ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ข่าว.จังหวัดลำพูน