พะเยา-พระสงฆ์กลุ่มผู้สูงอายุร่วมทำผางประทีปรับยี่เป็ง.

พระสงฆ์ กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกันหล่อฝางประทีป บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง เพื่อใช้ในการเป็นพุทธบูชารับเทศกาลยี่เป็ง และจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

พระสงฆ์ และกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันช่วยกันหล่อผางประทีป โดยการนำเทียนไขที่เหลือใช้จากการทำพุทธบูชาในช่วงปีที่ผ่านมา ของวัดพระธาตุจอมทอง มาทำการต้มและหล่อเข้ากับผางหรือถ้วยดินขนาดเล็ก เพื่อทำเป็นผางประทีป ที่ทางล้านนามักจะทำกันในช่วงนี้ก่อนที่เทศกาลยี่เป็งหรือลอยกระทงจะมาถึง โดยส่วนใหญ่จะใช้จุดเป็นพุทธบูชาช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อเป็นการถวายพระแม่คงคาตามประเพณี

โดยพระกษิพัฒน์ สิริภัทโต พระลูกวัด วัดพระธาตุจอมทอง กล่าวว่า การทำผางประทีปดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้เกิดความร่วมมือกันในการทำกิจกรรม โดยการทำนั้นจะนำไปใช้ในการจุดเป็นพุทธบูชาภายในบ้านเรือนของตนเอง ส่วนหนึ่งก็จะนำมาจุดเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุเจ้าจอมทอง ในเทศกาลยี่เป็งหรือลอยกระทง ในส่วนที่เหลือก็จะทำการจำหน่ายเพื่อให้เป็นรายได้ของกลุ่มผู้สูงบ้านแท่นดอกไม้ ไว้ใช้ในกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งตอนนี้ก็จะทำกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มผู้สูงอายุ.

พรรณณีย์ มูลเทศ/ข่าว.พะเยา