กินเจเมืองแพร่คึกคัก คืนความสุขให้ชาวแพร่ ลดรายจ่ายรวม 1,000 บาท.

ตามที่เทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 ทางคณะกรรมการศาลเจ้าปุ้งเถ่ากง โดยมี 10 ตระกูลจีนเมืองแพร่ร่วมทำบุญที่ โรงเจที่ศาลเจ้าปุ่งเถ่ากง ชี้สามารถลดรายจ่ายให้กับผู้มากินเจได้ถึงหัวละ 1,000 บาทในช่วง 9 วันนี้ และที่สำคัญสามารถงดกินเนื้อสัตว์ได้อีกมาก

โดยนายเกียรติก้อง ธเนศสกุล ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปุ้งเถ่ากง โดยมีนายเกียรติก้อง ธเนศสกุล ประธานศาลเจ้าฯ จัดให้มีกิจกรรม เทศกาลกินเจเป็นประเพณีปฏิบัติติดต่อกันมา นานถึง 120 ปี ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่และผู้สนใจกินเจเดินทางมาร่วมรับประทานอาหารเจเป็นจำนวนมากทั้ง 3 มื้อ โดยทางศาลเจ้าได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจกินเจ สามารถนำอาหารใส่ปิ่นโต กลับไปให้ญาติผู้ใหญ่ผู้พิการผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาที่ศาลเจ้า ได้รับประทานอาหารเจ อย่างทั่วถึง ประธานศาลเจ้าปุงเถ่ากงจังหวัดแพร่กล่าวอีกว่า การจัดงานเทศกาลกินเจของจังหวัดแพร่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกลุ่มตระกูลชาวจีนที่มาทำมาหากินสร้างความเจริญในจังหวัดแพร่จำนวน 10 ตระกูลสนับสนุนงบประมาณในการทำอาหารระหว่างเทศกาลกินเจ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ มีประชาชนให้ความสนใจ งดทานเนื้อสัตว์หันมากินเจ กันในช่วงเทศกาลกินเจครั้งนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามทางศาลเจ้าได้จัดอาหารไว้รองรับอย่างเพียงพอ

การกินเจ เป็นการปฏิบัติ เพื่อการทำบุญด้วยการงดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยหันมากินพืชผักแทนเนื้อสัตว์ ผู้ที่มาทำบุญเพื่อเทศกาลกินเจรวมทั้งผู้ที่มารับประทานอาหารเจล้วนได้บุญเป็นการปลดปล่อยชีวิตสัตว์ในช่วง 9 วันที่จัดเทศกาลแต่อานิสงส์ของการกินเจที่ศาลเจ้าปุ้งเถ่ากงจังหวัดแพร่ จากสถิติพบว่ามีประชาชนกว่าร้อยละ 80 ของเมืองเดินทางมารับประทานเจกันอย่างถ้วนหน้านอกจากได้บุญร่วมกันแล้วทางศาลเจ้ายังสามารถลดรายจ่ายให้กับประชาชนที่หันมากินเจในช่วง 9 วันจะสามารถลดรายจ่ายได้ต่อคนไม่น้อยกว่า 1,000 บาททีเดียว

สำหรับราคาพืชผักในตลาดเมืองแพร่อาทิตย์ตลาดชมภูมิ่งตลาดบ้านทุ่งซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายผักแหล่งใหญ่ของจังหวัดแพร่ยังคงจำหน่ายผักในราคาปกติเนื่องจากในปีนี้มรสุมมีน้อยทำให้การปลูกผักได้ผลดีการจำหน่ายผักในช่วงเทศกาลกินเจ จึงหาผักได้ง่ายส่งผลให้ราคาต่อกิโลกรัมสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเล็กน้อย.

ธีรพงษ์ ธงออน/ข่าว.แพร่