ชาวแพร่สุดปลื้ม อบจ.แพร่ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี.

หลังจากโซเซียลมีการแชร์ข่าวว่าตามที่อบจ.แพร่ รับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบรางวัลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนถิ่นต่างๆเข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ทางชาวแพร่ไม่ขอเปิดเผยนาม ได้กล่าวถึงการทำงานของนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ว่า ในภาพรวมแล้วท่านนายกฯ มีการทำงานทุกรูปแบบเข้าถึงประชาชนชาวแพร่ ทั้งนี้ท่านมีบุคคลิกที่ดี เหมาะสมที่จะทำงานในส่วนท้องถิ่นมาก จึงมีกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ถือวจึงสามารถกล่าวได้ว่า เมืองเล็กๆแต่สามารถ สร้างผลงานไว้มาก

สำหรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 ในครั้งนี้ ก็ต้องยอมรับในการทำงานของนายกอนุวัธ วงศ์วรรณ ที่สามารถนำพาจังหวัดแพร่ ไปสู่การเมืองการปกครองระดับแนวหน้าของประเทศ ไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้ทราบว่า การทำงานได้รับการสนับสนุนจาก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภา อบจ.แพร่ทุกท่าน หน่วยงานต่างๆในจังหวัดแพร่ และสถาบันสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร มูลนิธิอุทกพัฒน์ ทำให้จังหวัดแพร่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/ข่าว.แพร่