ชะตากรรมมาเฟียสรรพสามิตแพร่!!พ่อเมืองส่งเรื่ิองให้ปปง.ฟัน….

หลังจากสื่อฯแฉขบวนการมาเฟียสรรพสามิตแพร่ฯ ที่ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรียกรับที่ ต.สะเอียบ ต.ห้วยหม้าย อ.สอง ที่ ต.นาพูน อ.วังชิ้น และอำเภออื่นๆตามลำดับจนส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วในธุรกิจสุรากลั่นพื้นบ้าน จนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดกิจการ ทั้งๆที่สุรากลั่นชุมชนสร้างรายได้ภาษีให้กับกระทรวงการคลังปีหนึ่งๆ ไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท

ล่าสุดแหล่งข่าวเปิดว่า ไม่เพียงกลุ่มผู้ประกอบการโรงกลั่นสุราที่ถูกภาษีเถื่อน หรือ การรีดส่วยเพื่อการเปิดกิจการได้อย่างต่อเนื่อง โรงค้า หรือร้านจำหน่ายสุราในจังหวัดแพร่ ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ในร้านจำหน่ายสุราที่เป็นเครือข่ายของแก๊งสรรพสามิตรีดส่วยจะได้รับการปกป้องเมื่อมีการกระทำผิดกฎหมาย เช่น เปิดให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการ และสร้างปัญหาสังคมในยามค่ำคืนในช่วงเดือนเมษายน 2560 ชุดจัดระเบียบสังคมภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ตรวจพบร้านที่เปิดให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการ จนนำไปสู่การสั่งปิด แต่ร้านดังกล่าวก็ยังเปิดดำเนินการต่อไปได้เนื่องจากมีใบอนุญาตซ้อนไว้แล้ว

การติดตามความคืบหน้าของการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ของการปฏิบัติการรีดส่วยเหล้าพื้นบ้านและการเปิดโอกาสให้ร้านค้าสุราสามารถทำผิดกฎหมายสาธารณสุขได้ นายเอกศักดิ์ เล็กมณี สรรพสามิตพื้นที่แพร่ มีคำสั่งให้สืบสวนข้อเท็จจริงของการรีดส่วยสรรพสามิต ซึ่งคำสั่งดังกล่าว เป็นเพียงการสืบค้นหาความจริงของส่วยที่เกิดแล้วรายงานเท่านั้น มิได้สั่งสอบสวนทางวินัยตามระเบียบของข้าราชการแต่อย่างใด ทำให้ผลการสืบค้นไม่มีความหลายทางด้านการลงโทษผู้กระทำผิดโดยใช้วิธีการย้ายออกนอกพื้นที่เท่านั้น

นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวถึงปัญหาดังกล่าวว่า ต้องยอมรับว่า การผลิตสุรากลั่นชุมชนเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชาวแพร่รักษาไว้และพัฒนาจนเป็นอาชีพ ที่สำคัญคือการสร้างรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มใหญ่อย่างมั่นคงและยังสร้างภาษีเข้าสู่รัฐเพื่อนำไปบริหารประเทศได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการร้องเรียนการเก็บส่วย รวมทั้งการจับกุมที่ไม่เหมาะสมรุนแรง จังหวัดแพร่มิได้นิ่งนอนใจ ได้กำชับให้สรรพสามิตเร่งดำเนินการสอบสวนโดยได้สั่งการให้ผู้ที่เป็นตัวก่อปัญหาให้ย้ายออกไปนอกพื้นที่ก่อน จากนั้นได้ทำการสอบหาข้อเท็จจริงในส่วนของจังหวัดแพร่ ได้เข้าไปประชุมผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากส่วยและได้สอบถามโดยตรงจนได้ความระดับหนึ่ง ซึ่งจังหวัดแพร่พบเส้นทางการเงินที่มีข้อสังเกต แต่ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินระหว่างคนจ่ายส่วย คนรับส่วย และเงินถูกโอนย้ายไปให้ใคร เรื่องนี้จะสำมารถหาจุดจบของส่วยสรรพสามิตได้ แต่อยู่เกินอำนาจหน้าที่ที่จะไปตรวจสอบเพราะเป็นความรับและระเบียบของธนาคาร

จังหวัดแพร่จึงได้สรุปข้อมูล บัญชีธนาคาร เบาะแสการโอนเงินให้กับผู้รับส่วยไปยัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แล้ว ซึ่งถ้าผลออกมาอย่างไรจังหวัดแพร่จะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดในส่วนการจัดระเบียบสังคม การจำหน่ายสุราที่มีการขอใบอนุญาตจำหน่ายสุราโดยทั่วไป ชุดทำงานจัดระเบียบสังคมพบมีร้านค้าระเมิดกฎหมาย ทั้งการเปิดจำหน่ายสุราโดยมิชอบ เปิดแล้วปล่อยให้เด็กเยาวชนเข้าไปใช้บริการ หรือ เปิดแล้วสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ส่งเสียงดังยามค่ำคืน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมระหว่างทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนาสังคม และ วัฒนธรรมจังหวัดร่วมกันทำงานควบคุมอย่างเต็มที่จุดที่มีการสั่งปิดแล้วจะเปิดบริการอีกไม่ได้อีกแล้ว.

ธีรพงษ์ ธงออน/ข่าว.แพร่