“กูดูเดวาอาชรัม” ศาสนสถานพราหมณ์-ฮินดู จ.เชียงใหม่ ร่วมกับชมรมฯ ภาคี พี่น้องศาสนาต่างๆ ในเชียงใหม่ ผู้มีศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศบรมครูแห่งศาสตร์และศิลป์ และพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ร่วมกันจัดงาน “นวราตรี” เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2018 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ มีตัวแทนจากชมรมต่างๆ แขกผู้มีเกียรติ ศรัทธาประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวร่วมงานคับคั่ง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นิติบุคคล “กูดูเดวาอาชรัม” ศาสนสถานพราหมณ์-ฮินดู จ.เชียงใหม่ ร่วมกับชมรม “Meditation for Shanti” ชมรมนักบวชฮินดูศาสนิกและคนรักศรัทธาเทพฮินดูเพื่อสันติสุขแห่งประเทศไทย ชมรมต่างๆ พี่น้องศาสนาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชน ประชาชนชาวเชียงใหม่ และผู้มีศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศบรมครูแห่งศาสตร์และศิลป์ และพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ร่วมกันจัดงาน “นวราตรี” ประจำปี 2018 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ โดยมีนายพจนา ศรีศิลปนันท์ รองประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ตัวแทนเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีตัวแทนจากชมรมต่างๆ แขกผู้มีเกียรติ ศรัทธาประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก

นายปิติ คงอารยะเวชกุล กรรมการประสานงานฯ เปิดเผยว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันปิยะมหาราช กิจกรรมถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 ของพสกนิกรปวงชนชาวไทย ทั้งพี่น้องชาวพุทธ ฮินดู คริสต์ ซิกข์ อิสลาม ฯลฯ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชาติโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา กิจกรรมเฉลิมฉลองบรมครูแห่งศาสตร์และศิลป์ เฉลิมฉลองพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีในวันนวราตรี กิจกรรมของชมรมต่างๆ กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา โดยพิธีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 14.00 น. เริ่มเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าไหว้ขอพรฯ โดย อ.บัณฑิตพราหมณ์ วีรันดา ศุกระ อาจารย์พราหมณ์จากประเทศอินเดีย (ตระกูลศุกระ เป็นตระกูลพราหมณ์ที่ใหญ่ที่สุดใน 6 ตระกูลของอินเดีย) เวลา 18.00 น. ศาสนิกชนทุกศาสนา กลุ่มองค์กร ชุมชน พร้อมกัน ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพและร่วมรับประทานอาหาร “กาดมั่วครัวแลง” เวลา 19.30 น. ประธานในพิธีมาถึง ผู้จัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี กลุ่มฮีตฮอยคนเมืองตีกลองสบัดชัยเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงเต้นภาระตะโดยคุณครูจุ๊บแจง

เวลา 19.45 น.ประธานในพิธี ผู้นำศาสนา ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนชุมชน ถวายพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 , ถวายพวงมาลารัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 9 และสามกษัตริย์เพื่อถวายสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จากนั้นเป็นการถวายพวงมาลัยดอกไม้เครื่องบูชาต่อ”บรมครูพระพิฆเนศ” โดยสวามีนี ศิวาเวสวรัณต์ คุรุเทวา นักบวชสันยาสินี เจ้าอาวาส “กูรูเดวาอาชรัม” จังหวัดเชียงใหม่ , ถวายพวงมาลัยดอกไม้เครื่องบูชาแด่พระแม่ โดยสวามีนีอัมเบกา เจ้าของกิจการส่งออกบริษัทโอมสำเร็จรวยรัฐวิสาหกิจชุมชนโอท็อป อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากนั้นพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันเวลา 20.00 น. เริ่มการแสดงศิลปล้านนา การแสดงกลองสะบัดชัย การแสดงฟ้อนดาบ ฟ้อน”นกกิงกะหล่า” ฟ้อนกลองมองเซิง ฟ้อนจ้องโดยคณะครูน้อย เวลา 20.30 น. เริ่มพิธีบูชางาน “นวราตรี” เฉลิมฉลองถวายพระพรพระเป็นเจ้า พระแม่ทุกพระองค์ทุกภาคทุกปาง โดย กลุ่มผู้มีใจรักศรัทธาพระแม่ ต่อด้วยพิธีบูชา”อารตี” เสร็จพิธี ภายในงานมีการออกโรงทาน การออกร้าน การแสดงกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และการแสดงที่น่าสนใจต่างๆ มีศรัทธาประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานตลอดทั้งวันจนถึงเวลาประมาณ 23.30 น.

นิวัตร ธาตุอินจันทร์/ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่