เอสเอ็มอี!!บุกช่วยเหลือตลาดชายแดนแม่สาย.

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ศูนย์ธุรกิจเอสเอ็มอีของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Business Center) ในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถือกำเนิดขึ้น และเป็นศูนย์แห่งแรกที่จัดขึ้น ในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งห่างจากด่านพรมแดนแม่สาย ประมาณ 100 เมตร อันจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME ในท้องถิ่น อำเภอแม่สาย มีการขยายตัวทางการค้า และกำเนิดอย่างต่อเนื่อง

 

 

ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจระดับรากหญ้าได้เติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต ด้วยมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น เป็นความตั้งใจของผู้บริหารและพนักงานของ SCB SME เพื่อให้คำปรึกษาแบบครบวงจรให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย ทั้งเรื่องการสร้างแบรนด์ การขนส่งสินค้า และการทำธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมคำแนะนำ ความรู้และทางลัดสู่การทำธุรกิจออนไลน์ในแบบเชิงลึก ถึงการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกให้กับธุรกิจกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการ ในท้องถิ่น SME ได้ประโยชน์ด้านกำลังทรัพย์ เพิ่มมูลค่าสินค้า และการบริหารในกิจการก้าวหน้า

 

 

โดยการวางแผนเพื่อให้อยู่ได้ สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ทั้งในด้านการเงิน และจุดมุ่งหมายของกิจการ ให้มั่นคง และเมื่อธุรกิจมีทางออกและทางแก้ปัญหาแล้ว ทาง SCB SME ยังจัดเตรียมบ่มเพาะความรู้ด้านการทำธุรกิจผ่านระบบดิจิทัลให้กับลูกค้า เพื่อสานต่อการค้าขายในท้องถิ่น ให้ขยายวงกว้างสู่ระดับสากลต่อไป.

พินิจ นิมิตภาคภูมิ/ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงราย รายงาน.