“เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เปิดรับ hi season ด้วยโชว์พิเศษจากฝูงเงือก”

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.61 ที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดการแสดงนางเงือกรอบพิเศษ จากชมรม skindive chiangmai โดยมีนางเงือก นายเงือก มาแสดงในรูปแบบของการเล่านิทาน เรื่อง “ฝูงเงือก โจรสลัด พร้อมคำสาป” โดยการแสดงครั้งนี้นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนรักแม่น้ำ ท้องทะล และช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้อง ๆ และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

คุณนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานกรรมการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ยังได้กล่าวอีกว่า ทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียม กำลังเพิ่มส่วนจัดแสดงขึ้นมาใหม่ และพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพรอบด้านเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาเขียงใหม่ในฤดูหนาวนี้.

นิวัตร ธาตุอินจันทร์/ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่