เขื่อนสิริกิติ์ถวายน้ำดื่มงานกฐินพระราชทานวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ปี 2561.

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ถวายน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด สนับสนุนงานพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 โดยมีพระครูธีรคุณาธาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ

มณฑวรรษ ทองอยู่/ข่าว.อุตรดิตถ์