อาชีพทนายความต้องเรียนรู้กฎหมายไซเบอร์.

ชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาสยไซเบอร์ และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและข้อบังคับใช้แรงงานต่างด้าวฉบับที่ 6 ชี้อาชีพทนายความต้องรู้ทันเทคโนโลยี่ โทรศัพท์มือถือเป็นออฟฟิคเคลื่อนที่ แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเชียงใหม่ ที่ภัตตาคารอาหารจีนตูลู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาว ณเพ็ญพัฒน์ จำเพียร ประธานชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยมี ม.ร.ว.เจริญสุข สุขสวัสดิ์ พร้อมทั้งทนายทนายความอาวุโสหลายท่าน ร่วมงาน และในงานดังกล่าวยังมี ศาตราจารย์พิเศษ ด.ร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความ พร้อมคณะ เข้าร่วมงาน ได้มีการพูดคุยบรรยายเกี่ยวกับกฏหมายไซเบอร์ หรือ กฎหมายเกี่ยวกับทรัยพ์สินทางปัญญา และ กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่มีข้อบังคับการทำงานของแรงงานต่างชาติ โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนาน โดยมีทนายความเชียงใหม่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ศาตราจารย์พิเศษ ด.ร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนาย กล่าววว่า ในเรื่องกฏหมายไซเบอร์ฯ ซึ่งเป็นกฏหมายใหม่และกำลังเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง อาชพีทนายความต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายไซเบอร์ หรือกฎหมายเกี่ยวกัยบทรัพย์สินทางปัญญา แม้กระทั่งโทรศัพท์เองก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ฉะนั้นเราต้องมีการเรียนรู้ให้ทันยุคทันสมัย เมื่อก่อนเราจะมีออฟฟิคอยู่ที่บ้าน หรือสถานที่ทำงาน แต่เดี่ยวนี้มันเปลี่ยนไป เรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็จะสามารถทำได้ทุกอย่าง เราสามารถโหลดข้อความ เอกสาร ข้อมูล เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ และนำออกมาใช้งานได้ทันที
สำหรับปัญหาแรงงานในขณะนี้เริ่มทวีความรุ่นแรงมากขึ้น มีปัญหามากขึ้น เพราะมีสื่อดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้อง กฎหมายแรงงานมีการแก้ไขไปเรื่อยๆเพื่อเอาใจนายทุนต่างชาติ กฎหมายแรงงานฉบับที่ 6 มีข้อบังคับการทำงานของแรงงานต่างชาติ ต้องดูว่าขัดต่อกฎหมายมาตราอื่นๆหรือไม่ ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเท่ากันหมด ต่อไปค่าจ้างจะกำหนดขึ้นมาใหม่ ตามความรู้ความสามารถ และวิชาชีพที่เรียนมา พ.ร.บ.แรงงานต่างด้าว มาตรา 108,มาตรา 110 สำเนาข้อบังคับกฎหมาย

ข้อบังคับการทำงานมีคุณและโทษกับนายจ้าง ลูกจ้าง หรือไม่อย่างไร เพราะเดี่ยวนี้ไม่ต้องส่งหนังสือให้หน่วยงานจัดหางาน เพราะเขามีข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดแนวทางไว้ชัดเจน ซึ่งอาชีพทนายความคงอยู่ต่อไปในอนาคต ต้องเรียนรู้่ให้ทันในข้อบังคับของกฎหมาย และต้องเรียนรู้กฎหมายไซเบอร์ และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ตอ่ไปในอนาคต.

นิวัตร  ธาตุอินจันทร์/ข่าว.เชียงใหม่